Registrace uchazeče o zaměstnání

V případě Vašeho zájmu a jakoukoli pracovní pozici prosíme o vyplnění přiloženého formuláře a my se Vám ozveme hned jak to bude možné. Děkujeme.

Povinné informace
Doplňující informace


Souhlas se zpracováním informací


V souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů /GDPR/) souhlasím se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů společností Etimos Human s.r.o., se sídlem Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 28380436 (správce osobních údajů) („Etimos Human s.r.o.“), a to za účelem účasti ve výběrových řízeních na danou pracovní pozici a evidence mé osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u společnosti Etimos Human s.r.o. v personální databázi uchazečů o zaměstnání společnosti Etimos Human s.r.o. Souhlasím rovněž s tím, aby společnost Etimos Human s.r.o. dále zpřístupnila mé osobní údaje svým klientům za účelem zprostředkování zaměstnání. Tento souhlas uděluji až do mého ústního nebo písemného odvolání.
Udělením souhlasu je společnost Etimos Human s.r.o. oprávněna osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu a za účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci/pověřené osoby společnosti Etimos Human s.r.o. a spolupracující osoby společnosti Etimos Human s.r.o. v oblasti personální, mzdové a IT.

Kontaktuje nás!

Pracovní a personální agentura Etimos Human s.r.o.
Adresa: Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
Tel.: +420 233 554 555
E-mail: info@etimoshuman.cz

© Copyright 2008-2024 Etimos Human, GDPR, Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING), stránky od DIAREK.cz