Personální leasing

Služba Human Lease nabízí flexibilní využití našich agenturních zaměstnanců vybraných dle požadavků klienta. Tuto službu lze využít ve všech oborech – výroba, služby, prodej. Součástí této služby je v případě dodatečného zájmu zákazníka převod agenturních zaměstnanců do kmenového stavu.

Základní rysy služby
 • Definice Vašich požadavků na zaměstnance a jejich počet
 • Nalezení skupiny zaměstnanců dle stanovených kritérií
 • Začlenění agenturních pracovníků mezi Vaše kmenové zaměstnance a jejich následná stabilizace
 • Pravidelná péče a kontrola průběhu zakázky prostřednictvím našich koordinátorů ve spolupráci s odpovědnými zástupci za Vaši stranu
human lease

Vyhledávání zaměstnanců

Služba Human Find je zaměřena na nalezení zaměstnanců do kmenového stavu klienta. Může se jednat o pozice nižšího a středního managementu až po TOP manažerské pozice. V rámci této služby můžeme za Vás zrealizovat celé výběrové řízení se vším, co vyžaduje, nebo pouze jeho část.

Základní rysy služby
 • Sestavení profilu pozice
 • Inzerce na webových pracovních portálech a v tisku
 • Oslovení vhodných kandidátů z interní databáze a externích zdrojů
 • Administrativní výběr došlých CV
 • Prověření referencí uchazečů
 • Hodnocení uchazečů (pohovory, znalostní testy, psychodiagnostika, role playing, modelové situace, případové studie,...)
 • Telefonické předvýběry
 • Organizace pohovorů
 • Testování a vzdělávání kmenových zaměstnanců na jakékoli úrovni řízení
 • Přímé oslovování potenciálních zájemců ("head-hunting")
human find

Péče o zaměstnance

K dosažení co možná nejlepších výsledků v náboru a následné minimální fluktuaci v průběhu zakázky nám pomáhá služba Human Care. Tato služba je primárně určená pro naše agenturní zaměstnance, ale s jednoznačným pozitivním dopadem na zákazníka. Našim zaměstnancům v rámci této služby zajišťujeme kompletní informační servis a poskytujeme potřebné zázemí, aby se mohli soustředit pouze na svou práci.

human care

Doplňkové služby

Doplňková služba Human Assistance nabízí různá řešení personálních služeb přesně dle Vašich požadavků. Může se například jednat o personální audit, počítání mezd, převedení určitého počtu kmenových zaměstnanců pod naši společnost, asistenci při řešení nadměrného počtu kmenových zaměstnanců, nastavení nebo zavedení nové personální strategie, atd.

human assistance

Kontaktuje nás!

Pracovní a personální agentura Etimos Human s.r.o.
Adresa: Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
Tel.: +420 233 554 555
E-mail: info@etimoshuman.cz

© Copyright 2008-2024 Etimos Human, GDPR, Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING), stránky od DIAREK.cz